Polskie Forum Transpersonalne

Jesteśmy organizacją o strukturze sieci powiązaną z ruchem transpersonalnym na świecie. Jesteśmy autonomicznym ogniwem EUROTAS’u- Europejskiego Towarzystwa Transpersonalnego.

Psychologia transpersonalna wyłoniła się w latach 60 tych jako tzw. 4 siła w psychologii po behawioryzmie, psychoanalizie i psychologii humanistycznej.

Do prekursorów zalicza się Williama Jamesa, Carla Gustava Junga, Antoniego Suticha, Abrahama Maslowa, Jamesa Fadimana, Victora Frankla, Roberta Assagiolego, Ericha Fromma. Później dołączyli Stanislav Grof, Michael Murphy, Roger Walsh, Frances Vaughan i Ken Wilber. To Oni objęli swoimi poszukiwaniami sferę duchową człowieka. Pokazali nam brakujące ogniwo świadomości, które scala ludzką naturę z naturą wielkiej rzeczywistości.

Jesteśmy zdolni objąć cały świat czułą świadomością!

Motto: Ty stajesz się zmianą, którą chcesz widzieć w świecie!

Nurt transpersonalny odradza się w kulturze jako przeciwwaga do starego obrazu świata opartego na opozycji „ja”- „nie ja”, która jest źródłem lęku, cierpienia i przemocy. Stanowi też alternatywę dla konsumpcyjnej kultury masowej, która wyjaławia nasze serca i pustoszy dusze. Chcemy pomóc sobie i innym wyzwolić się z samotności, pustki duchowej i beznadziei. Chcemy być wehikułami nowej, planetarnej świadomości, która obrazuje świat jako jeden organizm, w którym wszystko jest współzależne a każde działanie wywołuje rezonans w całej sieci powiązań.

Podobnie jak miliony ludzi na całym świecie, zwracamy się do mądrości starych kultur i tradycji duchowych, które uczą, jak żyć w zgodzie ze sobą i w harmonii ze światem. Kiedy czujemy się częścią większej wspólnoty – ludzkiej, ziemskiej i kosmicznej – to nie chcemy jej szkodzić, chcemy działać dla wspólnego dobra. Zapraszamy do współdziałania. Chcemy wraz z Wami wyjaśniać i zmieniać świat!

Przedstawiamy Wam program, który pomaga pracować ze sobą tak aby uzdrowić swoje urazy i odnaleźć istotę i wartość swojego życia. Tworzymy społeczność ludzi, którzy wspierają się nawzajem w swoich poszukiwaniach.

Rada Forum: Tanna Jakubowicz-Mount, Jacek Majewski, Daga Neris Gmitrzak, Aleksander Teisseyre, Jacek Majewski, Grzegorz Mędza.

Tylko przez otwarcie bram umysłu i serca możemy znaleźć Drogę do Domu!