Tanna Jakubowicz Mount

tannasylwetka

Psychoterapeutka, założyła i prowadzi Polskie Forum (dawniej Towarzystwo) Transpersonalne. Była Vice – Przewodniczącą Europejskiego Towarzystwa Transpersonalnego.

W 1997 r. organizowała w Warszawie IV Europejską Konferencję Transpersonalną.

Prowadzi autorską terapię inicjacyjną, warsztaty terapeutyczne „Progi Życia” i treningi edukacyjne „Alterkariera”, komunikacyjne, inicjacyjne: „Kręgi Uzdrawiającej Mocy” integracyjne i antystresowe, oraz budowania zespołu dla firm.

Współpracowała między innymi z firmami ABB, Allianz, L’Oreal, Eriksson, Signal-Iduna.

Publikuje w pismach specjalistycznych i popularnych. Prowadzi też Kręgi Kobiet i Kręgi Starszyzny- Elders for Earth.

Zasiada w Kręgu Starszyzny Kobiet w Polsce. Orędowniczka kultury holistycznej – kultury miłości i szacunku do Życia, Ziemi i Całego Stworzenia  Jej pasją jest uzdrawiane miłością i budzenie ludzi do świadomości wspólnoty istnienia. Prowadzi ceremonie i rytuały inicjacyjne: osobiste, rodzinne i wspólnotowe.

Praktykuje buddyzm zen i ścieżkę szamańską

Doświadczenie zawodowe:

1970-1976

Zakładała i organizowała nowe o ośrodki terapeutyczne np. Ośrodek Terapii i Rozwoju Osobowości w Warszawie.

1976-1977

Staż terapeutyczny w Los Angeles Stany Zjednoczone: Gestalt, Bioenergetyka, Radix i później:

Voice Dialog, POP, uzdrawianie holistyczne i transpersonalne

1981-1982

Praca w charakterze trenera zespołów ośrodków społeczności lokalnych, szkół i innych instytucji w Stanach Zjednoczonych

1982-1993

Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie – trening otwarcia i grupy zaawansowane.

1993-2000

Założyła i prowadziła Polskie Towarzystwo Transpersonalne i Holistyczny Ośrodek Treningowy. Prowadziła staże dla studentów Psychologii, Filozofii, Socjologii, Medycyny, Resocjalizacji itp., oraz dla praktykujących profesjonalistów z zakresu teorii i praktyki różnych szkół terapeutycznych w ramach psychologii Humanistycznej i Transpersonalnej.

1995-1999

Vice Przewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Transpersonalnego.

W 1997 r. organizowała w Warszawie IV Europejską Konferencję Transpersonalną.

W 2001 r. Zakłada Polskie Forum Transpersonalne organizację o strukturze sieci powiązaną z ruchem transpersonalnym na całym świecie. Celem Forum jest prowadzenie psychoterapii obejmującej wymiar duchowy człowieka, oraz łączenie osób, którzy dążą do twórczego współistnienia ludzi różnych kultur, narodowości i tradycji duchowych. Najistotniejszą intencją tej pracy jest sprzyjanie takiej przemianie ludzkiej świadomości, aby duch naszych czasów był duchem pojednania: człowieka z samym sobą, człowieka z ludźmi, człowieka z Ziemią.

1994 – 2014

uczestniczy w europejskich i światowych konferencjach transpersonalnych. Prezentuje swoją koncepcje ewolucji człowieka od stadium Homo Separatus (człowieka oddzielonego) do stadium Homo Holos – człowieka, który obejmuje całość istnienia i wspiera życie w całej różnorodności. Związana z międzynarodową siecią ośrodków holistycznych.

 

Grzegorz Mędza

medzaGrzegorz Mędza pierwszą połowę swojego życia zawodowego spędził w świecie finansów. Blisko 15 lat pracował w firmie Access Sp. z o.o., która najpierw była stowarzyszona z londyńskim bankiem inwestycyjnym N.M.Rothshild & Sons, a następnie zmieniła nazwę na PekaoAccess Sp. z o.o. wchodząc w skład grupy banku Pekao S.A. Grzegorz Mędza był kolejno Dyrektorem, Wiceprezesem Zarządu oraz Prezesem Zarządu firmy. Następnie w latach 2004-05 był Podsekretarzem Stanu ds. Finansowania Infrastruktury i Restrukturyzacji Kolei w Ministerstwie Infrastruktury.

Równolegle systematycznie rozwijał swoje zaintersowania psychologią transpersonalną. Grzegorz Mędza jest od 1996 r. zaangażowany w działalność Polskiego Forum Transpersonalnego. Od 2006 r. jest Partnerem w Telos Partners Sp.  z o.o. oraz pracuje jako doradca strategiczny i executive coach.

W życiu prywatnym Grzegorz Mędza ma żonę i trzy córki oraz jest członkiem zespołu muzycznego Warszawska Jesionka.

Więcej informacji : www.telospartners.pl 

Dagmara Gmitrzak

gmitrzak2Trenerka rozwoju osobistego, socjolog. Ukończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim w tym trzyletnią specjalizację, zakończoną otrzymaniem Certyfikatu: „Pomoc społeczno-terapeutyczna”.

Prowadzi warsztaty dla kobiet oraz dla firm:

  • „Stop dla stresu”,
  • „Sztuka relaksu”,
  • „Droga do pełni- praca z czakrami”,
  • „Kobieta Twórczyni – rozbudzanie energii twórczej”.

Wykorzystuje metody takie jak: relaksacja, wizualizacja, praca z głosem, z
czakrami, joga, techniki oddechowe, taniec żywiołów, Mindfulness- trening
uważności, techniki szamańskie.

Ukończyła liczne warsztaty pracy z ciałem w Polsce, Chorwacji, Hiszpanii i
Portugalii. Ukończyła kurs trenerski Mindfulness(trening uważności,
medytacja Mindfulness)- prowadzony przez Ivana Miltona-psychoterapeutę i
mnicha buddyjskiego z Australii.
Asystentka Tanny Jakubowicz-Mount podczas warsztatów szamańskich. Praktykuje
Reiki oraz hawajską sztukę uzdrawiania Kahi Loa.

Inspiruje ją szamanizm Indian Ameryki Północnej oraz hawajska Huna.
Kocha muzykę i śpiew.
Jest w trakcie trzyletniego szkolenia z Muzykoterapii i Psychodramy.

Zajmuje się również pisaniem. Ukończyła Podyplomowe Dziennikarstwo na UW.
Pisała m.in. dla miesięczników: FOCUS, Feniks, Zdrowie.

Autorka książki: „Techniki relaksu. Jak osiągnąć harmonię ciała i
umysłu”(Hachette Polska)

Kontakt: www.rozwojosobisty.waw.pl