Nasza stała oferta na rok 2014/15

OFERTA NA SEZON 2014/2015

PSYCHOLOGIA TRANSPERSONALNA bada i opisuje wszystkie wymiary życia człowieka, włącznie z wymiarem duchowym. Terapia transpersonalna pomaga uzdrowić i zintegrować wszystkie aspekty ludzkiej psychiki. Nasza oferta adresowana jest też do osób, które poszukują prawdy o sobie, chcą zobaczyć siebie w szerszej perspektywie egzystencjalnej. Zadają pytania o to, kim są poza osobistym dramatem ich życia? Jaka jest ich prawdziwa tożsamość, jakie jest znaczenie i wartość życia, cierpienia i śmierci, jakie jest ich miejsce na ziemi i jak odnaleźć właściwą drogę? Jakie są ich wewnętrzne zasoby, dary i talenty, które pomogą im wypełnić swoje powołanie?

TERAPEUTA TRANSPERSONALNY.  Od terapeuty wymaga się aby był zaawansowanym adeptem szkoły duchowej, to znaczy zrównoważonym, mądrym i współczującym człowiekiem.

W psychologii transpersonalnej zakłada się, że sama relacja terapeutyczna powinna działać uzdrawiająco na związki danej osoby z ważnymi dla niej ludźmi. Rolą terapeuty jest bycie uważnym, czułym i wspomagającym świadkiem wyłaniania się osoby z całym bogactwem jej wewnętrznego świata – bez osądów i oczekiwań. Terapeuta wspiera proces integracji osoby jako całości fizyczno-psychiczno-duchowej. Rolą terapeuty jest sprzyjanie w uzyskaniu przez klienta poczucia spójności, harmonii i wiary w siebie. Towarzyszy on w poszukiwaniu dostępu do wewnętrznej duchowej istoty pełnej mądrości, miłości i mocy, która jest w stanie zaopiekować się cierpiącym „ja”. Celem tego procesu jest stawanie się przez klienta swoim własnym terapeutą i przewodnikiem w drodze.

TERAPIA INDYWIDUALNA

 1. KRYZYSY ŻYCIOWE
 • rozpad związku, rodziny
 • rozstanie
 • utrata/śmierć bliskiej osoby
 • choroba
 • utrata pracy

 

 1. KRYZYS DUCHOWY
 • brak poczucia sensu i celu życia
 • problem z określeniem swojej tożsamości: kim jestem, jak jestem wyposażona/y na drogę mojego życia
 • rozpad Ego i jego starej strategii przetrwania
 • lęki egzystencjalne, poczucie pustki, depresja
 • dezintegracja osobowości, odmienne stany świadomości

Metody: praca ze świadomością, Gestalt, praca  z ciałem-Bioenergetyka Alexandra Lowena, rytuały inicjacyjne, wizualizacja, medytacja, praca ze snami, praca z procesem wg POP

 

TERAPIA GRUPOWA

Cykliczy Warsztat Terapeutyczno-Inicjacyjny „PROGI ŻYCIA”:

Dzieciństwo, Dojrzewanie, Dorosłość

1 spotkanie weekendowe w miesiącu przez 3 miesiące

Terapia inicjacyjna, czyli uzdrawianie i przekraczanie kolejnych progów życia: przychodzenie na świat, kształtowanie więzi z rodzicami i rodziną, formowanie odrębnej tożsamości, stawanie się kobietą, mężczyzną, kochanką, kochankiem, matką, ojcem, stawanie w obliczu przemijania, choroby i śmierci.

Metody: praca w Kręgu, praca ze świadomością- Gestalt, praca z ciałem-Bioenergetyka, rytuały inicjacyjne, procesy indywidualne i grupowe-wg metod Psychologii Zorientowanej na Proces, praca ze snami, procesy duchowe, wizualizacja, medytacja, joga, ekspresja twórcza.

Zespół: Tanna J-M terapeutka transpersonalna, Justyna Masella Praszyńska- ,Patrycja Kowalska-, Grażyna Lewandowska- , Anna Komorowska-, Ewa Michałowska-, Leszek Seremet-, Jacek Myśliborski- Piotr Tarasiuk-

WARSZTATY ROZWOJOWO-EDUKACYJNE

ALTERKARIERA

Warsztat cykliczny nastawiony na poszukiwanie pracy swojego życia związanej z pasją i powołaniem:

 1. kryzys związany z utratą pracy
 2. wypalenie zawodowe
 3. rozdroże – trudność podjęcia wyboru pracy
 4. lęk przed zmianą
 5. nieumiejętność wdrażania zmiany

Metody: metody autorskie oparte na koncepcji Ricka Jarow’a:

Praca w Kręgu-wzajemne odzwierciedlanie, wsparcie , inspiracja, praca z ośrodkami energetycznymi ciała – czakrami, rytuały inicjacyjne- przekraczanie barier, praca z transformacją starych wzorców poprzez pracę z ciałem- Movement Medicine, praca ze snami, wizualizacja, medytacja, coaching- wyznaczanie nowych dróg realizacji swoich twórczych potencjałów i umiejętności, oraz kolejnych kroków do wdrażania zmian.

Zespół: Tanna J-M terapeutka transpersonalna, Tatiana Cichocka-Movement Medicine, Grzegorz Mędza- menedżer, coach…

 

Warsztat DOBRA ZMIANA

Warsztat dla osób, które chcą wdrażać w życie dobrą zmianę, która nastąpiła dzięki pracy nad sobą. Jak wiemy trudno jest wrócić po warsztacie do rutyny codziennego życia i wprowadzić zmiany, których pragniemy. Zmiana jest procesem, który ewoluuje w czasie i przestrzeni. Dzięki głębokiej pracy mogą nastąpić: zmiany w percepcji siebie i świata, w relacjach z bliskimi i innymi, w postawach wobec ludzi, we wzorcach i schematach i wartościach przekazanych przez rodzinę, w konfiguracji pola rodzin, w oglądzie swojej przeszłości i przyczyn swoich problemów, w stosunku i odczuwaniu swojego ciała, choroby i metod uzdrawiania, w ocenie swoich możliwości działania i mocy sprawczej, w postrzeganiu swojej tożsamości i związku z całym istnieniem, w stosunku do życia, przemijania i śmierci…

Podczas warsztatu będziemy koncentrować uwagę na pracy z gruntowaniem dobrej zmiany poprzez doświadczenia indywidualne i grupowe. Każdy uczestnik będzie miał możliwość uzyskania narzędzi i metod wprowadzania pożądanych zmian w swoim życiu.

Metody: praca ze świadomością, praca z wzorcami rodzinnymi w linii kobiecej i męskiej, praca z relacjami rodzinnymi, praca z ciałem, wizualizacja, medytacja, praca ze snami. Techniki Gestalt, Bioenergetyka, POP, ćwiczenia Sage, Joga, psychodrama, rytuały inicjacyjne.

Celem warsztatu jest pomoc w poszukiwaniu swojej pasji, powołania, drogi życia.
Podczas zajęć będziemy aktywnie i twórczo poszukiwać odpowiedzi na pytania: kim jestem, jak jestem wyposażony/a na drogę swojego życia, jakie działanie przynosi mi radość, poczucie sensu i spełnienia. Jak mogę urzeczywistnić swoje  marzenia.
Warsztat polecamy  zarówno ludziom, będącym na początku swojej drogi zawodowej, szukającym nowych wyzwań w życiu,  jak i tym, którzy w gorączce robienia biznesowych karier dotarli już do etapu frustracji, impasu czy wypalenia.

Prowadzimy też Kręgi Kobiet i warsztaty dla kobiet na zaproszenie konkretnych grup z różnych stron Polski.

Jak zapisać się na nasze warsztaty…