KRĘGI KOBIET W POLSCE

Tradycja kręgów kobiet zawitała do Polski  w latach 90. Przyjeżdżały do nas Starsze kobiety ze Stanów Zjednoczonych: Mattie Davis-Wolfe, Danuta Ogaoeno Mette, Joan Halifax, które usiadły z nami i przekazały zasady kręgu. To był czas transformacji ustrojowej po obaleniu komunizmu i dopiero budziłyśmy się do wolności. Po latach opresji odkrywałyśmy, że możemy być swobodne w swojej ekspresji, spontaniczne w wyrażaniu myśli i uczuć. Ale najcenniejsze było to, że nasze przewodniczki obdarzały nas bezwarunkową miłością i uczyły, jak odzyskać dostęp do naszej prawdziwej natury.

Zasady Kręgu Kobiet

Krąg jest świętą przestrzenią kobiet. To oznacza, że kiedy siadamy w Kręgu Uzdrawiającej Mocy, wszystkie kobiety są widziane, słyszane i mają równe prawo wyrażenia tego, co naprawdę czują i myślą. W Kręgu słuchamy i mówimy z serca. Nie oceniamy, nie obwiniamy, nie krytykujemy, nie udzielamy rad. Naczelną zasadą jest prawda. Ego zostaje wyrugowane, bo tu nie jest celem, żeby komuś zaimponować czy wywrzeć wrażenie. Kobieta czuje się tutaj podmiotowo i zyskuje nie tylko uwagę, bezpieczeństwo, zaufanie czy szacunek, ale także wewnętrzną integralność.  Krąg nie jest terapią. Ma znaczenie uzdrawiające, ale nie zajmuje się wchodzeniem w procesy terapeutyczne. Jest jednak szansą na uzyskanie prawdy o sobie, więzi, wspólnoty i oparcia w innych kobietach. Inspiracji do rozwoju i poczucia wewnętrznej mocy, żeby móc skonfrontować się ze wszystkimi, którzy próbują nas znieważyć czy wykorzystać. Odzyskanie mocy, pokochanie siebie takiej, jaka jestem i dzięki temu mogę dzielić się miłością z innymi.

Krąg Kobiet trzymany jest przez Piastunkę Kręgu, osobę dojrzałą, zrównoważoną, mądrą i współczującą. Piastunka obejmuje Krąg swoją czułą uważnością, stwarza klimat zaufania, przestrzega zasad Kręgu.

Krąg Siostrzeństwa

Od 2016r rozkręcamy w Polsce akcję pod hasłem „Obejmiemy Polskę Kręgiem Kobiet”. Chcemy też wspierać kobiety w całym kraju, żeby nie poddawały się presji systemu. Tworzymy Krąg Siostrzeństwa.   Naszym najważniejszym zadaniem jest wspieranie kobiet w rozwoju świadomości, kreatywności, mocy i sprawczości. Abyśmy wszystkie uwierzyły w swoją wartość i zdolność kształtowania swojego życia oraz siłę wpływu na bieg spraw publicznych. Jesteśmy orędowniczkami kultury holistycznej, kultywującej życie w całej różnorodności.

W 2019 r mamy w Polsce około 50 Kręgów Kobiet. Nad całością czuwa Krąg Starszyzny Kobiet, w którym zasiadają pionierki kręgów w Polsce: Alicja Bednarska, Tanna Jakubowicz-Mount, Joanna Eichelberger, oraz inne starsze doświadczeniem i mądrością kobiety: Maria Ela Ziemkiewicz,  Elżbieta Smoleńska, Diana Poteralska-Łyżnik, Agnieszka Hari Kartar, Tatiana Cichocka, Justyna Praszyńska, Barbara Rozciecha, Hanna Świątkowska, Danuta Jirik, Irena Sowińska, Aleksandra Kuc.

Jesteśmy związane z Global Sisterhood oraz Sisters of Europe Polska 

Prowadzimy „Warsztaty Tradycji Kręgu”, „Zgromadzenia Kręgów Kobiet”. „Warsztaty Inicjacyjne”

Znajdziecie nas na Facebooku w grupie: „Kobiety Zwołujące Kręgi”

Autorka: Tanna Jakubowicz-Mount psychoterapeutka, publicystka, przedstwiecielka Starszyzny Kobiet.