KRĘGI KOBIET W POLSCE

Tradycja kręgów kobiet zawitała do Polski  w latach 90. Przyjeżdżały do nas Starsze kobiety ze Stanów Zjednoczonych: Mattie Davis-Wolfe, Danuta Ogaoeno Mette, Joan Halifax, które usiadły z nami i przekazały zasady kręgu. To był czas transformacji ustrojowej po obaleniu komunizmu i dopiero budziłyśmy się do wolności. Po latach opresji odkrywałyśmy, że możemy być swobodne w swojej ekspresji, spontaniczne w wyrażaniu myśli i uczuć. Ale najcenniejsze było to, że nasze przewodniczki obdarzały nas bezwarunkową miłością i uczyły, jak odzyskać dostęp do naszej prawdziwej natury.

Zasady Kręgu Kobiet

Krąg jest świętą przestrzenią kobiet. To oznacza, że kiedy siadamy w Kręgu Uzdrawiającej Mocy, wszystkie kobiety są widziane, słyszane i mają równe prawo wyrażenia tego, co naprawdę czują i myślą. W Kręgu słuchamy i mówimy z serca. Nie oceniamy, nie obwiniamy, nie krytykujemy, nie udzielamy rad. Naczelną zasadą jest prawda. Ego zostaje wyrugowane, bo tu nie jest celem, żeby komuś zaimponować czy wywrzeć wrażenie. Kobieta czuje się tutaj podmiotowo i zyskuje nie tylko uwagę, bezpieczeństwo, zaufanie czy szacunek, ale także wewnętrzną integralność.  Krąg nie jest terapią. Ma znaczenie uzdrawiające, ale nie zajmuje się wchodzeniem w procesy terapeutyczne. Jest jednak szansą na uzyskanie prawdy o sobie, więzi, wspólnoty i oparcia w innych kobietach. Inspiracji do rozwoju i poczucia wewnętrznej mocy, żeby móc skonfrontować się ze wszystkimi, którzy próbują nas znieważyć czy wykorzystać. Odzyskanie mocy, pokochanie siebie takiej, jaka jestem i dzięki temu mogę dzielić się miłością z innymi.

Krąg Kobiet trzymany jest przez Piastunkę Kręgu, osobę dojrzałą, zrównoważoną, mądrą i współczującą. Piastunka obejmuje Krąg swoją czułą uważnością, stwarza klimat zaufania, przestrzega zasad Kręgu.

Krąg Siostrzeństwa

Od 2016r rozkręcamy w Polsce akcję pod hasłem „Obejmiemy Polskę Kręgiem Kobiet”. Chcemy też wspierać kobiety w całym kraju, żeby nie poddawały się presji systemu. Tworzymy Krąg Siostrzeństwa.   Naszym najważniejszym zadaniem jest wspieranie kobiet w rozwoju świadomości, kreatywności, mocy i sprawczości. Abyśmy wszystkie uwierzyły w swoją wartość i zdolność kształtowania swojego życia oraz siłę wpływu na bieg spraw publicznych. Jesteśmy orędowniczkami kultury holistycznej, kultywującej życie w całej różnorodności.

W 2019 r mamy w Polsce około 50 Kręgów Kobiet. Nad całością czuwa Krąg Starszyzny Kobiet, w którym zasiadają pionierki kręgów w Polsce: Alicja Bednarska, Tanna Jakubowicz-Mount, Joanna Eichelberger, oraz inne starsze doświadczeniem i mądrością kobiety: Maria Ela Ziemkiewicz,  Elżbieta Smoleńska, Diana Poteralska-Łyżnik, Agnieszka Hari Kartar, Tatiana Cichocka, Justyna Praszyńska, Barbara Rozciecha, Hanna Świątkowska, Danuta Jirik, Irena Sowińska, Aleksandra Kuc.

Jesteśmy związane z Global Sisterhood oraz Sisters of Europe Polska 

Prowadzimy „Warsztaty Tradycji Kręgu”, „Zgromadzenia Kręgów Kobiet”. „Warsztaty Inicjacyjne”

Znajdziecie nas na Facebooku w grupie: „Kobiety Zwołujące Kręgi”

Autorka: Tanna Jakubowicz-Mount psychoterapeutka, publicystka, przedstwiecielka Starszyzny Kobiet.

Progi Życia – cykl warsztatów

Serdecznie zapraszamy na Progi Życia – integralny cykl trzech warsztatów terapeutyczno-inicjacyjnych.

PROGI ŻYCIA – I. DZIECIŃSTWO – RELACJE Z RODZINĄ

Cele warsztatu:

1. Uzdrawianie bolesnych, urazowych doświadczeń związanych z przychodzeniem na świat i przeżyciami związanymi z rodziną.

2. Wsparcie w przekraczaniu kolejnych progów, aby można było uzyskać:
* głębszą świadomość swojego istnienia i wiarę w siebie;
* lepszy dostęp do swojej życiowej energii, mocy i miłości;
* wyodrębnienie się od rodziny i poczucie prawdziwego ja.

Metoda pracy:
Skupienie się na szczególnie trudnych doświadczeniach, związanych z rodzicami czy opiekunami i innymi członkami rodziny. Prowadzący będą korzystać z następujących metod: praca ze świadomością, praca z ciałem i energiami, psychodrama, proces grupowy, wizualizacja, rytuały inicjacyjne, medytacja, joga, ekspresja twórcza.

PROGI ŻYCIA – II. DOJRZEWANIE – STAWANIE SIĘ KOBIETĄ – STAWANIE SIĘ MĘŻCZYZNĄ

Cele warsztatu:

1. Uzdrawianie bolesnych, urazowych doświadczeń związanych z nadużyciami emocjonalnymi, seksualnymi i innymi.

2. Wsparcie w przekraczaniu kolejnych progów, aby można było uzyskać:
· świadomość dojrzewania, poznawania i akceptowania swojego ciała;
· lepszy dostęp do swojej życiowej energii, mocy i miłości;
· odkrywanie swojej tożsamości, autonomii i wolności.

Metoda pracy:
Skupienie się na szczególnie trudnych doświadczeniach, związanych z dojrzewaniem fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Jedna sesja poświęcona jest pracy w osobnych kręgach: kobiet i mężczyzn.Prowadzący będą korzystać z następujących metod: praca ze świadomością, praca z ciałem i energiami, psychodrama, proces grupowy, wizualizacja, rytuały inicjacyjne, medytacja, joga, ekspresja twórcza.

PROGI ŻYCIA – III. DOROSŁOŚĆ

Cele warsztatu:

1. Uzdrawianie trudnych, urazowych doświadczeń z rodzicami, które wpływają na dorosłe związki z partnerami;

2. Wsparcie w przekraczaniu kolejnych progów, aby można było uzyskać:
* ugruntowanie w swojej dorosłości i odpowiedzialności za swoje życie;
* lepszy dostęp do swoich potencjałów mądrości, mocy i miłości;
* umiejętność tworzenia bliskich i spełniających więzi z innymi.

Metoda pracy:
Koncentrujemy się na szczególnie trudnych doświadczeniach dotyczących wyzwań dorosłego życia: odpowiedzialności, podejmowania pracy, tworzenia związków, wchodzenia w relacje intymne, budowania rodziny i innych. Prowadzący będą korzystać z następujących metod: praca ze świadomością, praca z ciałem i energiami, psychodrama, proces grupowy, wizualizacja, rytuały inicjacyjne, medytacja, joga, ekspresja twórcza.

Warsztaty prowadzą Tanna Jakubowicz-Mount wraz z zespołem:

Justyna Masella-Praszyńska – od dziesięciu lat współpracuję z Polskim Forum Transpersonalnym. Studiuję w Akademii Psychologii Zorientowanej na Proces. Prowadzę Kręgi Kobiet i warsztaty rozwojowe  oraz terapię indywidualną. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w Szkole Demokratycznej. (tel. 605 178 703)

Jacek Myśliborski – bioenergoterapeuta, trener technik szamańskich. Współpracuje z Polskim Forum Transpersonalnym na warsztatach Progi Życia i Kręgi Uzdrawiającej Mocy. Współprowadzi Krąg Mężczyzn. (tel. 608 587 644)

Leszek Seremet –  w związku od ponad 30 lat. Dwóch dorosłych synów. Przeszedłem długa drogę transformacji. Byłem uczestnikiem warsztatów Progi Życia. Ludziom w ich docieraniu do siebie towarzysze  od ok.15 lat. Tyle czasu jestem w zespole warsztatów terapeutycznych Progi Życia. Nieco wcześniej rozpocząłem szkolenie i trening szamański z Mattie Davis Wolfe i Davidem Thomsonem i to był początek mojej drogi. Prowadzę intuicyjną pracę z zastosowaniem technik szamańskich, opartą głównie na doświadczaniu poprzez kontakt z energiami żywiołów, bębna, ceremonie Szałasu Potu i Fajki. Pracuję z mężczyznami i kobietami w kręgach. (tel. 698 822 680)

Pozostali członkowie zespołu:

Anna Komorowska  –  jestem mamą, żoną, pszczelarką; od wielu lat prowadzę psychoterapię uzależnień, współuzależnienia, Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz osób doświadczających przemocy fizycznej i psychicznej,prowadzę wsparcie psychologiczne u osób cierpiących na choroby nowotworowe, nerwice i depresje; pomagam przeżyć czas żałoby; jestem starszą w kręgu kobiet i towarzyszę w rozwoju;  Odkąd odzyskałam połączenie z Matką Ziemią, stąpam po niej podążając szamańskim szlakiem; Inspiruje mnie i rozwija dźwięk, zapach, ruch i kontakt z drugim człowiekiem. (tel. 603 249 821)

Ewa Michałowska – od wielu lat współpracuje jako asystentka z Tanną Jakubowicz-Mount i zespołem.  Ukończyła Szkołę Counsellingu Gestalt w Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie we współpracy z Associacione Italiana Di Counselling we Florencji otrzymując tytuł Specjalisty Counsellingu GestaltU, roczny Program Pomocy Psycholgicznej w ujęciu Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, roczny kurs z zakresu psychologii zorientowanej na proces,  Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu w Warszawie, oraz roczny kurs psychodramy wg. Moreno pod kierunkiem psychoterapeutki i psychiatry Ireny Nowak w Krakowie. Uczestniczyła w wielu warsztatach terapeutyczno-rozwojowych pod kierunkiem Tanny Jakubowicz-Mount, Juana Ruiza Naupari, Sage Emery, Nogi Meier, Siergieja Roslovetsa, Adama Hallera. (tel. 609 475 913)

Grażyna Lewandowska – Posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu, ukończyła I fazę Programu Licencyjnego i uzyskała uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej i pracy z grupami pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii zorientowanej na proces.

Ukończyła biologię na Uniwersytecie Łódzkim, choć jej pasją okazała się psychologia. Współpracuje z Polskim Forum Transpersonalnym na warsztatach Progi Życia i Kręgi Uzdrawiającej Mocy. Współprowadzi Kręgi Kobiet i Kręgi Mieszane. Towarzyszy osobom chorym i umierającym, oraz ich rodzinom w procesie opiekowania się emocjami chorego i oswajania momentu pożegnania. Posiada dorosłego syna, jest wielką miłośniczką zwierząt. Prowadzi terapię dla klientów indywidualnych, par i grup. (tel. 606 258 734)

Patrycja Kowalska –  mama i żona, uzdrowicielka, psycholożka, współprowadząca kręgi kobiet. Od wielu lat na szamańskiej ścieżce.  Wykracząjąc poza tu i teraz, pomaga ludziom w odzyskiwaniu pełni. Pracuje z głosem, światłem, z pomocą przodków i duchów, przywracając utracone fragmenty duszy i równowagę  na planie fizycznym, emocjonalnym i duchowym

Alina Krzemińska – przebyłam długą drogę własnej przemiany i rozwoju uczestnicząc w wielu warsztatach, m.in. w Progach Życia. Ukończyłam Szkołę Counsellingu Gestalt (dyplom Centrum Counsellingu Gestalt i Associacione Italiana di Counselling), a także roczny Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt. Prowadzę warsztaty rozwojowe oraz terapię indywidualną. Od wielu lat na ścieżce duchowej, czerpię z tradycji jogi i szamańskiej. Pracuję również z dziećmi i młodzieżą w Szkole Demokratycznej w Krakowie.

Piotr Tarasiuk – jestem człowiekiem który lata temu m.in. na Progach Życia odkrył potrzeby swojego serca i  realizuje je na tych warsztatach.  W zgodzie z potrzebami uczestników warsztatu pomagam, wspieram i współuczestnicze w tworzeniu zmiany w ich sercach, umysłach i ciałach. Jestem również  bioenergoterapeutą, studiuje Psychologię Zorientowaną na Proces jak i wspólnie z Leszkiem i Jackiem organizuje Kręgi Mężczyzn. Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwóch synów.

Warsztaty odbywać się będą podczas trzech weekendowych sesji wyjazdowych przez trzy kolejne miesiące (jeden weekend w każdym miesiącu)

Terminy:

Edycja jesienna 2020 r.

I   30. 10 – 01. 11 2020 r.

II   20 – 22.  11. 2020 r.

III  11 – 13.  12. 2020 r.

Miejsce: Gongolina k/Warszawy (kierunek na Sochaczew)

Informacje i zgłoszenia: Leszek Seremet, tel.698 822 680 lub mailem

progizycia@gmail.com

Kwalifikacja na warsztat: Tanna Jakubowicz-Mount 501 257 710

Koszt kwalifikacji:  telefonicznej – 30 zł, osobistej – 50 zł

Po uzyskaniu kwalifikacji prosimy o wpłatę zadatku w wysokości 200 zł (zadatek jest bezzwrotny w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie). Wpłata zadatku stanowi podstawę do umieszczenia na liście uczestników oraz do dalszych działań kwalifikacyjnych, czyli:

1. Przesyłamy do wypełnienia kwestionariusz osobowy

2. Po odesłaniu kwestionariusza przeprowadzamy wywiad w formie rozmowy telefonicznej lub spotkania osobistego. Wywiady przeprowadzają członkowie zespołu i są one odpłatne jednorazowo: wywiad telefoniczny – 30 zł, osobisty – 50 zł

Koszt jednego warsztatu w ramach edycji to  1000 złotych  – zakwaterowanie i wyżywienie (w ramach jednej edycji odbywają się trzy warsztaty).

Całkowity koszt jednej edycji trwającej 3 miesiące to:

-jednorazowa opłata z kwalifikacje 30 lub 50 zł

-jednorazowa opłata za wywiad 30 lub 50 zł

-oplata za warsztat i pobyt  –  szczegóły: progizycia@gmail.com

Zapraszamy na naszą stronę na facebook’u

https://www.facebook.com/progi.zycia/