Grzegorz Mędza

medzaGrzegorz Mędza pierwszą połowę swojego życia zawodowego spędził w świecie finansów. Blisko 15 lat pracował w firmie Access Sp. z o.o., która najpierw była stowarzyszona z londyńskim bankiem inwestycyjnym N.M.Rothshild & Sons, a następnie zmieniła nazwę na PekaoAccess Sp. z o.o. wchodząc w skład grupy banku Pekao S.A. Grzegorz Mędza był kolejno Dyrektorem, Wiceprezesem Zarządu oraz Prezesem Zarządu firmy. Następnie w latach 2004-05 był Podsekretarzem Stanu ds. Finansowania Infrastruktury i Restrukturyzacji Kolei w Ministerstwie Infrastruktury.

Równolegle systematycznie rozwijał swoje zaintersowania psychologią transpersonalną. Grzegorz Mędza jest od 1996 r. zaangażowany w działalność Polskiego Forum Transpersonalnego. Od 2006 r. jest Partnerem w Telos Partners Sp.  z o.o. oraz pracuje jako doradca strategiczny i executive coach.

W życiu prywatnym Grzegorz Mędza ma żonę i trzy córki oraz jest członkiem zespołu muzycznego Warszawska Jesionka.

Więcej informacji : www.telospartners.pl