Zwrot ku całości

Manifesto – Zwrot ku całości

Kryzys szansą mądrej przemiany

Wierzę, że żyjemy w przełomowym czasie rozwoju ludzkości.

Globalny kryzys ekonomiczny jest potężnym zagrożeniem, a jednocześnie szansą globalnego przełomu w ludzkiej świadomości.
Widzę to tak, że kryzys jest widomym znakiem załamania systemu cywilizacyjnego zbudowanego na błędnym założeniu. Ten błąd to iluzja oddzielenia człowieka od całości istnienia. Ta duchowa rozłąka spowodowała ogromną pustkę, samotność, lęk i tęsknotę, które zaspakajane są przez nadmierna konsumpcję, przez zachłanne pochłanianie ziemi. Człowiek duchowo bezdomny i głodny rozwinął niezwykłą chciwość na wszystko co może wypełnić pustkę i zagłuszyć lęk przed życiem. Życie człowieka stało się jak rzeka odcięta od źródła, usychająca, zasilana ściekami. Życie stało się bardziej strategią przetrwania w obcym, zagrażającym świecie niż prawdziwym, sensownym istnieniem.

Cały świat cierpi z powodu duchowego głodu człowieka. Stworzyliśmy świat podziału i przemocy- walki o strefy wpływów, potężnej ekspansji i eksploatacji wszystkich zasobów.

Zwróciliśmy naszą energię przeciwko życiu na Ziemi.

Ten kryzys może doprowadzić do potężnej katastrofy, jeśli w porę się nie obudzimy ze złudnego snu o naszym władaniu światem.

Wybierzmy życie

Od wielu lat drąży mnie palące pytanie: co możemy zrobić, żeby odwrócić tendencję niszczenia życia na Ziemi. Co zrobić, żeby ludzie wybrali życie?
Jesteśmy w zwrotnym punkcie ewolucji świadomości.
Potrzebny jest zwrot ku Całości – świadomości, że świat jest jednym organizmem, z którym jesteśmy energetycznie i duchowo związani.

Dochodzę do wniosku, że:
Tylko odzyskanie połączenia z Całością Istnienia może ochronić Życie na Ziemi!
Możemy odzyskać utracone ogniwo świadomości i powrócić do polączenia ze Żródlem, zanurzyć się strumieniu obfitość życia i ugasić pragnienie. Możemy powrócic do Domu Pełnego Obfitości, uśmierzyć lęk przed życiem, ukoić ból rozłąki i samotność.
Potrzeba nam ewolucji od Homo Separatus, człowieka oderwanego od
świata do Homo Holos – tego, który potrafi objąć świat czułą świadomością.

Jak wspierać ewolucję od Homo Separatus do Homo Holos

Motto: Ekspansja świadomości zamiast ekspansji przemocy!

Wierzę w to, że ludzie świadomi i światli mają wpływ na zmianę powszechnej świadomości i tym samym wpływ na jakość życia na świecie.
To co mi się pojawiło jako hasło wiodące to:
Przebudzić śpiącą królewnę ludzkiej duchowości pocałunkiem miłości.
Wielka jest dziura w duszy świata i rana w jego sercu. Potrzeba nam wielkiej duchowej siły uzdrawiającej i spajającej, którą jest miłość.
Potrzeba nam mądrej mocy miłości, która jest panaceum na ból pustki i samotności i najlepszym spoiwem scalającym człowieka z Ziemią i Wszechświatem.

Strategia obfitości

Jeden z istotnych kierunków przemiany, to przejście od mentalności niedostatku i braku do mentalności obfitości. Tak aby starczyło miłości i przestrzeni dla wszystkich mieszkańców ziemi. Kiedy ludzie powrócą do świata jako Domu Obfitości, znajdą spokój, poczucie bezpieczeństwa, ukojenie lęku, samotności i tęsknoty. Będą chcieli zadbać o dom całej wspólnoty.
Podobnie jak Clarissa Pinkola Estes wierzę, że jesteśmy stworzeni na te czasy. Pracujemy nad sobą i praktykujemy duchowo, po to, żeby zaprzęgnąć naszą miłość, mądrość i moc w dobrej sprawie.
Możemy zmobilizować nasze siły po to, żeby wyjść naprzeciw duchowym i emocjonalnym potrzebom ludzi takim jak: potrzeby wspólnoty i solidarności, autonomii i wolności, miłości i docenienia życia jako daru, sensu i znaczenia życia, inspiracji, współodczuwania i wsparcia., komunii z wyższą siłą i tajemnicą istnienia, pogodzenia ze śmiercią,
Wierzę, że możemy wspierać następujące tendencje rozwojowe:
od lęku przed niedostatkiem do poczucia pełni i obfitości;
od miłości do mocy i władzy do mocy milości;
od złości i przemocy do twórczych, pełnych pasji działań na rzecz wspólnego dobra;
od rozpaczy, znieczulenia i unikania do spokoju umysłu, uważności i odwagi.
Jedna z konkretnych dróg przemiany jaką możemy zaproponować to ponowne wprowadzenie do naszego życia rytuałów, które pomogą uzyskać wtajemniczenie w naszą prawdziwą tożsamość i wartość życia.
Proponujemy rytuały związane z:
życiem rodzinnym: rodzenie, macierzyństwo, ojcostwo, umieranie, śmierć;
życiem osobistym: podejmowanie nowych ról – stawanie się kobietą, mężczyzną, wojownikiem, twórczynią itp.
naturalnym cyklami Ziemi: pełnia, przesilenie, równonoc i inne;

Zarządzanie kryzysem – szansa dla alternatywnych rozwiązań

Motto: nie możemy podchodzić do problemu z taka samą postawą, która przyczyniła się do jego powstania, A.Einstein

Chcę w skrócie pokazać tylko niektóre spośród licznych możliwości alternatywnych tendencji rozwojowych:
Od nieograniczonego postępu ekonomicznego do zrównoważonego rozwoju;
Od drapieżnej walki o zasoby naturalne do traktowania ziemi jako wspólne dobro dla wszystkich jej mieszkańców;
Od rywalizacji, konkurencji postawy win/loose do współpracy i postawy win/win;
Od polityki hegemonii i konfrontacji do polityki głębokiej demokracji, dialogu i porozumienia;
Od globalnych korporacji do lokalnych, samowystarczalnych
wspólnot;

Alterświat – jaki świat jest możliwy?

Bazuję na nowym paradygmacie świata jako Całości obdarzonej świadomością. Fizyka kwantowa potwierdza wizje mistyków, że świat to jedno gigantyczne pole uniwersalnej energii – niepodzielonej jedności. Człowiek jest tylko jedną z form życia świata jako wielkiego organizmu, w którym wszystko jest ze sobą powiązane i wzajemnie od siebie zależne. Odradza się kultura holistyczna, kultywująca życie jako Całość. Jest to kultura miłości, szacunku, uważności i wspierania życia w całej różnorodności. Życie społeczne opiera się na głębokiej moralności wynikającej z miłości do wszystkich istnień. Jesteśmy połączeni siecią obfitości, w której następuje wymiana dóbr materialnych, intelektualnych, emocjonalnych i duchowych.

Możemy potraktować Kryzys jako Trikstera i Sprzymierzeńca, który wieści śmierć samozwańczego uzurpatora Ego i jego królestwa. Transformacja polega na usunięciu Ego z centrum wszechświata i powołanie na to miejsce świadomości jednoczącej człowieka ze światem. Ego może nadal służyć jako menedżer naszego życia w uzgodnionej rzeczywistości. Jesteśmy jednak w procesie uzgadniania nowej rzeczywistości.

Uwaga:
Zapraszamy do wysłuchania audycji w Klubie Trójki w Programie Trzecim Polskiego Radia, która została wyemitowana w poniedziałek 22 czerwca o godzinie 21:05. Tanna Jakubowicz Mount i Grzegorz Mędza rozmawiali z Dariuszem Bugalskim o kryzysie jako szansie mądrej przemiany cywilizacyjnej – świadomościowej, społecznej, ekonomicznej.
Nagranie audycji znaleźć można na stronie Polskiego Radia Online.