Alterkariera

POLSKIE FORUM TRANSPERSONALNE 
zaprasza na cykliczny, stacjonarny
warsztat rozwojowo – twórczy 
„ALTERKARIERA. POWOŁANIE – PASJA- PRACA” 
według metody Ricka Jarow’a

Prowadząca: Tanna Jakubowicz – Mount
Asystenci: Agnieszka Ziętek, Konrad KuśnierzewskiJeśli:
– jesteś w kryzysie z powodu utraty pracy i szukasz nowych rozwiązań
– znajdujesz się na rozdrożu z powodu konieczności zmiany kariery zawodowej
– czujesz się wypalony/a i chcesz zmienić pracę , ale potrzebujesz inspiracji
– jesteś na starcie życia i chcesz podjąć pracę zgodną z twoim powołaniem
– chcesz zacząć Nowy Rok od twórczej zmiany

Ten warsztat jest dla ciebie. Niezależnie, czy jesteś na początku drogi zawodowej, czy to już etap frustracji, impasu, wypalenia. Steve Jobs powiedział kiedyś: „Praca zajmuje największą część twojego życia. Jedynym sposobem, byś mógł/a się czuć naprawdę spełniony/a jest wierzyć, że robisz, coś ważnego, że twoja praca ma sens. A jedynym sposobem, by to osiągnąć, jest kochać to, co robisz. Jeśli jeszcze nie znalazłeś/aś takiej pracy, szukaj dalej, nie zatrzymuj się w drodze. Poczujesz, kiedy ją znajdziesz. Serce ci podpowie.”
Zapraszamy do wspólnego odkrywania co jest moim powołaniem.

Jakie wewnętrzne bariery powstrzymują mnie przed zamanifestowaniem mojego potencjału?
Skąd brać odwagę i energię, by urzeczywistniać swoje aspiracje?
Czy można zarabiać pieniądze robiąc to, co się kocha?
Podczas zajęć będziemy aktywnie i twórczo poszukiwać odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jak jestem wyposażony/a na drogę swojego życia? Jakie działanie przynosi mi radość, poczucie sensu i spełnienia?

Metody: integralna praca ze świadomością, energią czakr, Bioenergetyka Alexandra Lowena, taniec, coaching, drama i inne formy ekspresji twórczej, rytuały inicjacyjne, medytacja, analiza snów, wizualizacja.

Miejsce: Centrum Warszawy (podamy wkrótce).
Zgłoszenia i informacje: Agnieszka Ziętek, tel.: 607-786-867, e-mail: ag.zietek@gmail.com.
Konsultacje: Tanna Jakubowicz-Mount , tel.: 501-257-710.
Kiedy: styczeń-marzec, środy, co 2 tygodnie, godz 18.00-21.00.
Cena: 100zł za jeden warsztat.
Początek 18.01.2017.
Warunkiem udziału w warsztacie jest kwalifikacja telefoniczna u Tanny Jakubowicz-Mount.

Nasza stała oferta na rok 2014/15

OFERTA NA SEZON 2014/2015

PSYCHOLOGIA TRANSPERSONALNA bada i opisuje wszystkie wymiary życia człowieka, włącznie z wymiarem duchowym. Terapia transpersonalna pomaga uzdrowić i zintegrować wszystkie aspekty ludzkiej psychiki. Nasza oferta adresowana jest też do osób, które poszukują prawdy o sobie, chcą zobaczyć siebie w szerszej perspektywie egzystencjalnej. Zadają pytania o to, kim są poza osobistym dramatem ich życia? Jaka jest ich prawdziwa tożsamość, jakie jest znaczenie i wartość życia, cierpienia i śmierci, jakie jest ich miejsce na ziemi i jak odnaleźć właściwą drogę? Jakie są ich wewnętrzne zasoby, dary i talenty, które pomogą im wypełnić swoje powołanie?

TERAPEUTA TRANSPERSONALNY.  Od terapeuty wymaga się aby był zaawansowanym adeptem szkoły duchowej, to znaczy zrównoważonym, mądrym i współczującym człowiekiem.

W psychologii transpersonalnej zakłada się, że sama relacja terapeutyczna powinna działać uzdrawiająco na związki danej osoby z ważnymi dla niej ludźmi. Rolą terapeuty jest bycie uważnym, czułym i wspomagającym świadkiem wyłaniania się osoby z całym bogactwem jej wewnętrznego świata – bez osądów i oczekiwań. Terapeuta wspiera proces integracji osoby jako całości fizyczno-psychiczno-duchowej. Rolą terapeuty jest sprzyjanie w uzyskaniu przez klienta poczucia spójności, harmonii i wiary w siebie. Towarzyszy on w poszukiwaniu dostępu do wewnętrznej duchowej istoty pełnej mądrości, miłości i mocy, która jest w stanie zaopiekować się cierpiącym „ja”. Celem tego procesu jest stawanie się przez klienta swoim własnym terapeutą i przewodnikiem w drodze.

TERAPIA INDYWIDUALNA

 1. KRYZYSY ŻYCIOWE
 • rozpad związku, rodziny
 • rozstanie
 • utrata/śmierć bliskiej osoby
 • choroba
 • utrata pracy

 

 1. KRYZYS DUCHOWY
 • brak poczucia sensu i celu życia
 • problem z określeniem swojej tożsamości: kim jestem, jak jestem wyposażona/y na drogę mojego życia
 • rozpad Ego i jego starej strategii przetrwania
 • lęki egzystencjalne, poczucie pustki, depresja
 • dezintegracja osobowości, odmienne stany świadomości

Metody: praca ze świadomością, Gestalt, praca  z ciałem-Bioenergetyka Alexandra Lowena, rytuały inicjacyjne, wizualizacja, medytacja, praca ze snami, praca z procesem wg POP

 

TERAPIA GRUPOWA

Cykliczy Warsztat Terapeutyczno-Inicjacyjny „PROGI ŻYCIA”:

Dzieciństwo, Dojrzewanie, Dorosłość

1 spotkanie weekendowe w miesiącu przez 3 miesiące

Terapia inicjacyjna, czyli uzdrawianie i przekraczanie kolejnych progów życia: przychodzenie na świat, kształtowanie więzi z rodzicami i rodziną, formowanie odrębnej tożsamości, stawanie się kobietą, mężczyzną, kochanką, kochankiem, matką, ojcem, stawanie w obliczu przemijania, choroby i śmierci.

Metody: praca w Kręgu, praca ze świadomością- Gestalt, praca z ciałem-Bioenergetyka, rytuały inicjacyjne, procesy indywidualne i grupowe-wg metod Psychologii Zorientowanej na Proces, praca ze snami, procesy duchowe, wizualizacja, medytacja, joga, ekspresja twórcza.

Zespół: Tanna J-M terapeutka transpersonalna, Justyna Masella Praszyńska- ,Patrycja Kowalska-, Grażyna Lewandowska- , Anna Komorowska-, Ewa Michałowska-, Leszek Seremet-, Jacek Myśliborski- Piotr Tarasiuk-

WARSZTATY ROZWOJOWO-EDUKACYJNE

ALTERKARIERA

Warsztat cykliczny nastawiony na poszukiwanie pracy swojego życia związanej z pasją i powołaniem:

 1. kryzys związany z utratą pracy
 2. wypalenie zawodowe
 3. rozdroże – trudność podjęcia wyboru pracy
 4. lęk przed zmianą
 5. nieumiejętność wdrażania zmiany

Metody: metody autorskie oparte na koncepcji Ricka Jarow’a:

Praca w Kręgu-wzajemne odzwierciedlanie, wsparcie , inspiracja, praca z ośrodkami energetycznymi ciała – czakrami, rytuały inicjacyjne- przekraczanie barier, praca z transformacją starych wzorców poprzez pracę z ciałem- Movement Medicine, praca ze snami, wizualizacja, medytacja, coaching- wyznaczanie nowych dróg realizacji swoich twórczych potencjałów i umiejętności, oraz kolejnych kroków do wdrażania zmian.

Zespół: Tanna J-M terapeutka transpersonalna, Tatiana Cichocka-Movement Medicine, Grzegorz Mędza- menedżer, coach…

 

Warsztat DOBRA ZMIANA

Warsztat dla osób, które chcą wdrażać w życie dobrą zmianę, która nastąpiła dzięki pracy nad sobą. Jak wiemy trudno jest wrócić po warsztacie do rutyny codziennego życia i wprowadzić zmiany, których pragniemy. Zmiana jest procesem, który ewoluuje w czasie i przestrzeni. Dzięki głębokiej pracy mogą nastąpić: zmiany w percepcji siebie i świata, w relacjach z bliskimi i innymi, w postawach wobec ludzi, we wzorcach i schematach i wartościach przekazanych przez rodzinę, w konfiguracji pola rodzin, w oglądzie swojej przeszłości i przyczyn swoich problemów, w stosunku i odczuwaniu swojego ciała, choroby i metod uzdrawiania, w ocenie swoich możliwości działania i mocy sprawczej, w postrzeganiu swojej tożsamości i związku z całym istnieniem, w stosunku do życia, przemijania i śmierci…

Podczas warsztatu będziemy koncentrować uwagę na pracy z gruntowaniem dobrej zmiany poprzez doświadczenia indywidualne i grupowe. Każdy uczestnik będzie miał możliwość uzyskania narzędzi i metod wprowadzania pożądanych zmian w swoim życiu.

Metody: praca ze świadomością, praca z wzorcami rodzinnymi w linii kobiecej i męskiej, praca z relacjami rodzinnymi, praca z ciałem, wizualizacja, medytacja, praca ze snami. Techniki Gestalt, Bioenergetyka, POP, ćwiczenia Sage, Joga, psychodrama, rytuały inicjacyjne.

Celem warsztatu jest pomoc w poszukiwaniu swojej pasji, powołania, drogi życia.
Podczas zajęć będziemy aktywnie i twórczo poszukiwać odpowiedzi na pytania: kim jestem, jak jestem wyposażony/a na drogę swojego życia, jakie działanie przynosi mi radość, poczucie sensu i spełnienia. Jak mogę urzeczywistnić swoje  marzenia.
Warsztat polecamy  zarówno ludziom, będącym na początku swojej drogi zawodowej, szukającym nowych wyzwań w życiu,  jak i tym, którzy w gorączce robienia biznesowych karier dotarli już do etapu frustracji, impasu czy wypalenia.

Prowadzimy też Kręgi Kobiet i warsztaty dla kobiet na zaproszenie konkretnych grup z różnych stron Polski.

Jak zapisać się na nasze warsztaty…

Polskie Forum Transpersonalne

Jesteśmy organizacją o strukturze sieci powiązaną z ruchem transpersonalnym na świecie. Jesteśmy autonomicznym ogniwem EUROTAS’u- Europejskiego Towarzystwa Transpersonalnego.

Psychologia transpersonalna wyłoniła się w latach 60 tych jako tzw. 4 siła w psychologii po behawioryzmie, psychoanalizie i psychologii humanistycznej.

Do prekursorów zalicza się Williama Jamesa, Carla Gustava Junga, Antoniego Suticha, Abrahama Maslowa, Jamesa Fadimana, Victora Frankla, Roberta Assagiolego, Ericha Fromma. Później dołączyli Stanislav Grof, Michael Murphy, Roger Walsh, Frances Vaughan i Ken Wilber. To Oni objęli swoimi poszukiwaniami sferę duchową człowieka. Pokazali nam brakujące ogniwo świadomości, które scala ludzką naturę z naturą wielkiej rzeczywistości.

Jesteśmy zdolni objąć cały świat czułą świadomością!

Motto: Ty stajesz się zmianą, którą chcesz widzieć w świecie!

Nurt transpersonalny odradza się w kulturze jako przeciwwaga do starego obrazu świata opartego na opozycji „ja”- „nie ja”, która jest źródłem lęku, cierpienia i przemocy. Stanowi też alternatywę dla konsumpcyjnej kultury masowej, która wyjaławia nasze serca i pustoszy dusze. Chcemy pomóc sobie i innym wyzwolić się z samotności, pustki duchowej i beznadziei. Chcemy być wehikułami nowej, planetarnej świadomości, która obrazuje świat jako jeden organizm, w którym wszystko jest współzależne a każde działanie wywołuje rezonans w całej sieci powiązań.

Podobnie jak miliony ludzi na całym świecie, zwracamy się do mądrości starych kultur i tradycji duchowych, które uczą, jak żyć w zgodzie ze sobą i w harmonii ze światem. Kiedy czujemy się częścią większej wspólnoty – ludzkiej, ziemskiej i kosmicznej – to nie chcemy jej szkodzić, chcemy działać dla wspólnego dobra. Zapraszamy do współdziałania. Chcemy wraz z Wami wyjaśniać i zmieniać świat!

Przedstawiamy Wam program, który pomaga pracować ze sobą tak aby uzdrowić swoje urazy i odnaleźć istotę i wartość swojego życia. Tworzymy społeczność ludzi, którzy wspierają się nawzajem w swoich poszukiwaniach.

Rada Forum: Tanna Jakubowicz-Mount, Jacek Majewski, Daga Neris Gmitrzak,  Grzegorz Mędza.

Tylko przez otwarcie bram umysłu i serca możemy znaleźć Drogę do Domu!

Powrót do domu pełnego obfitości

Rozmowa Renaty Mazurowskiej z Tanną Jakubowicz-Mount i Justyną Masella- Praszyńską o Alterkarierze i świadomej drodze zawodowej

„ Albowiem cóż by człowiek zyskał choćby cały świat zdobył, a duszę stracił.

Jezus

„Im więcej ludzi uzyska prawdziwe poczucie tożsamości i wybierze życie i pracę zgodne ze swoim powołaniem, tym więcej będzie szacunku i spokoju w relacjach między ludźmi i harmonii na świecie!”

Tanna

Tanna Jakubowicz Mount – psychoterapeutka, przewodnicząca Polskiego Forum Transpersonalnego. Promuje kulturę holistyczną ujmującą świat i człowieka jako jeden organizm. Wierzy, że tylko odzyskanie łączności z Całością Istnienia może ochronić życie na Ziemi. Prowadzi autorską terapię inicjacyjną, której celem jest sprzyjanie innym w poszukiwaniu swojego prawdziwego Ja, powołania i drogi życiowej.

Justyna Masella Praszyńska – dziennikarka, adeptka psychoterapii, uczennica Tanny Jakubowicz-Mount, prowadzi Krąg Matek i warsztaty pracy z ciałem.

Renata: Rick Jarrow, w przedmowie do polskiego wydania książki „Antykariera – w poszukiwaniu pracy życia” napisał: „Coraz powszechniejsza jest świadomość, że wszyscy uczestniczymy w jednej ludzkiej podróży. Świadomość ta wyrasta ponad wszystkie „izmy”. Ponad podziały rasowe, religijne i światopoglądowe. Może życie człowieka jest czymś więcej niż zmaganiem, które trzeba przetrwać? Może jest darem, który otrzymaliśmy? I kiedy w pełni przyjmujemy ten dar, budzi się w nas także potrzeba dawania. Tak właśnie rodzi się praca naszego życia, przeświadczenie o bogactwie możliwości i o wzajemnej współzależności nie tylko z innymi ludźmi, ale ze wszystkim, co żyje, wyzwala nas z kręgu niedostatku, z obrazu świata opartego na lęku, gdzie stale dominuje obawa o własne bezpieczeństwo”. Inspiracją warsztatów, które prowadzisz, jest książka Ricka Jarowa „Antykariera – w poszukiwaniu pracy życia”?

 

Tanna: Nie tyle książka, ile sam Rick Jarrow. Wiele lat temu, w 1993 roku, zaprosiłam go do Polski. On tym chętniej przyjechał, że to kraj jego przodków – dziadkowie Ricka, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, pochodzili z Radomia. Rick Jarow jest nie tylko antropologiem, nie tylko astrologiem, nie tylko nauczycielem duchowym, ale też uczonym-doktorem nauk humanistycznych i wykładowca studiów religioznawczych w Vassar College. Przebywał wiele lat w Indiach i stamtąd właściwie wywodzi się jego droga antykariery. Rick, jak wielu chłopców z dobrych rodzin, przeznaczony był do zrobienia typowej kariery.

Renata: – I spełnił marzenia rodziców, nie swoje?

Tanna: – Zwykle tak bywa. Tak jest skonstruowane nasze społeczeństwo. Osiągnęliśmy wysoki poziom cywilizacyjny, który promuje kulturę konsumpcyjną. Cywilizacja jest nastawiona na zdobywanie i osiąganie, stawanie się KIMŚ, więc im wyżej się wespniemy po tej drabinie społecznej, tym bardziej jesteśmy szanowani, tym większy mamy prestiż, wyższy status społeczny. I nieważne jest, że rozmijamy się ze sobą, gubimy po drodze siebie. Rick jednak na studiach się zbuntował przeciwko nie swojej wizji SWOJEGO życia i wyjechał do Indii na kilka lat. Ta wędrówka w głąb siebie osadziła go głęboko w przeświadczeniu, że jest stworzony do poszukiwania prawdy o sobie, o swoim życiu i do niesienia pomocy ludziom, którym też trudno jest się odnaleźć. Spotykał ludzi, którzy po latach zawodowej kariery czuli się niespełnieni, byli w kryzysie z powodu złego życiowego wyboru, bo owszem, wspięli się wysoko, ale drabina była przystawiona nie do tej ściany.

Renata: Nie byli szczęśliwi…

Tanna: Nie byli, mimo że osiągali sukcesy materialne. Trafiali do niego ludzie wypaleni zawodowo, opustoszali wewnętrznie, szukając ratunku i powrotu do swojej prawdziwej, a nie narzuconej tożsamości. Rick stał się jednym z pierwszych przewodników duchowych, którzy pokazywali Amerykanom drogę do prawdziwej kariery, tej w zgodzie z powołaniem.

Renata: Każdy z nas ma swoje powołanie?

Tanna: To się wpisuje w koncepcję przyjętą przez psychologię transpersonalną, którą reprezentuję – że życie każdego człowieka ma szczególne znaczenie i przeznaczenie i jesteśmy tak wewnętrznie wyposażeni, żeby to przeznaczenie wypełnić. Wierzymy, że nieprzypadkowo znaleźliśmy się tutaj na ziemi, w tym czasie, tej przestrzeni i w tej postaci. Mamy coś do zrobienia. I w swoim życiu, i w życiu swoich bliskich.. Tak, tak jak u „Alchemika” Coelho – trzeba odnaleźć własną legendę.

Renata: A ona jest w nas, nie trzeba szukać po świecie…

Tanna: No właśnie, a my szukamy na zewnątrz .U nas ludzie ze środowisk alternatywnych nie chcieli iść utartą ścieżką, więc wizja Ricka Jarrowa, który proponował poszukiwanie pracy zgodnej z własnym wnętrzem, bardzo się spodobała. Jego zajęcia i warsztaty w ośrodkach holistycznych w Stanach Zjednoczonych były bardzo popularne, więc jak tylko nadarzyła się okazja, zaprosiliśmy Ricka do Polski.

Renata: Jarrow mówi, ze antykariera to droga dla odważnych.

Tanna: Jest to oczywiście ryzyko i trzeba odwagi, by stanąć we własnej prawdzie i powiedzieć sobie: „OK, mogę sporo stracić, bo może nie przyniesie to takich pieniędzy, jak np. kariera w korporacji, ale to jest moje ryzyko i mój wybór. Decyduję się poszukać drogi życia zgodnej z moją tożsamością i ryzykuję, że nagroda, może przyjść nie od razu.

Renata: Prowadzone przez siebie warsztaty nazwałaś ścieżką serca.

Tanna: Czerpię z wielu inspiracji, od różnych nauczycieli duchowych, nie tylko od Ricka Jarowa, Arnolda Mindella, ale i różnych tradycji. „Ścieżka serca” zaczerpnięta jest od Tolteków, którzy ufają że nasze czujące sercu wie czego potrzebujemy, aby nasza dusza mogła się rozwijać . To pierwotna wiedza o tym, kim w istocie jesteśmy i czego potrzebujemy, żeby osiągnąć spełnienie. Ścieżka serca jest naturalna – jak Tao, jak woda, która płynie tam, gdzie otwiera się przejście. I kiedy odnajdujemy swoje powołanie, to okazuje się, że wszystkie energie temu sprzyjają. Że to jest naturalny nurt naszego życia. Bo płynie z serca i rozwija się przed nami jak rzeka…

Renata: I dąży do oceanu. Do Obfitości.

Tanna: Obfitość nasycona jest miłością i afirmacją. Jak mówi Oskar Wilde: „Pokochanie siebie jest początkiem trwającego całe życie romansu” Przez samo pozwolenie sobie aby być kim jesteśmy, rozwijamy autentyczną miłość do siebie, a to pozwala nam stawać się sobą w pełni.

.Renata: To jest chyba trudne w świecie, który nam narzuca wiele rozumowych, a nie intuicyjnych rozwiązań. Pójście ścieżką serca wymaga nie lada odwagi,. Jak sobie poradzić z przerażeniem „a co, jeśli mi się nie uda”?

Tanna: Największy lęk czujemy przed sobą jeszcze nieznanym. Uczymy się jak dawać sobie radę z lękiem poprzez budzenie wiary i zaufania do siebie, bo to jest warunkiem zmiany, Wszystko staje się możliwe kiedy kochamy siebie wystarczająco, żeby zmienić swoje życie.

Justyna: Książka Ricka Jarowa i warsztaty Tanny są dobrym krokiem, bo rozpoczynają się od doświadczenia Obfitości. Zaczynamy od pierwszej czakry (ośrodka energii w ciele), która jest związana z naszym zakorzenieniem w świecie i czerpaniem z jego darów. W ramach warsztatów ALTERKARIERY prowadzę zajęcia pracy z ciałem. Moją intencją podczas tych zajęć jest zwrócenie uwagi na to, że nasze ciało może być dla nas dobrym nauczycielem, że poprzez lepszy kontakt z nim odzyskamy spokój, poczucie równowagi i siłę. W moim odczuciu pierwszym krokiem do pokonania strachu jest poczucie tej siły w ciele, w sobie, więc także w duszy: „Ja JESTEM i to jest po prostu wielkie bogactwo”.

Renata: Ciało to mądry doradca, podpowiada nam również, że to co robimy, nie jest dla nas dobre.

Justyna: Bardzo wielu uczestników ma sygnały z ciała: bóle głowy, bóle brzucha, przewlekłe choroby.

Tanna: Spotykamy wiele kobiet z objawami chronicznego zmęczenia, wręcz cierpienia, depresji, wypalenia. Mają już serdecznie dosyć swojej pracy, bycia wykorzystywaną w machinie korporacyjnej. Dojrzewają do zmiany z dużą determinacją. Czują, że marnują życie, działają przeciwko sobie, przeciwko własnemu zdrowiu a także przeciwko własnej rodzinie, bo wracają do domu zestresowane i rozstawiają wszystkich po kątach, albo nie mają siły cieszyć się tym, że mają rodzinę i dzieci.

Justyna: Osoby, które pracują w firmach mówią nam, że w dobie kryzysu zwiększyło się, jak to nazywają, zarządzanie strachem. One żyją miesiącami w oczekiwaniu, czy zostaną zwolnione czy nie. Niektóre dojrzewając do zmian rezygnują z pracy i zaczynają robić coś swojego. A inne zostają w swojej pracy, ale dążą do nowej jakości bycia w niej, upominają się o to, co im się należy.

Renata: Czasem sami wpadamy we własną pułapkę, zaczynamy się kontrolować, ograniczać swoje prawa i potrzeby, byłe tylko zadowolić szefa i nie stracić miejsca pracy, źródła utrzymania.

Tanna: – A sedno Alterkariery polega na tym, by przejść od mentalności braku, niedostatku i lęku do mentalności obfitości. „OK., stracę coś, pewien standard materialny, do którego doszłam/doszedłem, ale dzięki temu zyskam poczucie nasycenia czymś dobrym, czymś, co mnie odżywia i spełnia. Im więcej ludzi uzyska prawdziwe poczucie tożsamości i wybierze życie i pracę zgodne ze swoim powołaniem, tym więcej będzie szacunku i spokoju w relacjach między ludźmi i harmonii na świecie!

Renata: Ale ta zmiana nie wyklucza materialnego powodzenia, prawda?

Tanna: Pracujemy w taki sposób, by ludzie odnaleźli wsparcie w sobie, poczucie własnej wartości i przeświadczenie, że pomimo różnych zagrożeń czy trudności „ja jestem pełna/y, a nie pusta/y”.

Renata: Właśnie, a my często poczucie wartości czerpiemy z zewnątrz, potrzebujemy akceptacji innych ludzi, ich podziwu.

Tanna: Na to najpiękniej odpowiada poeta mistyczny Rumi: ”…Nie szukaj poza sobą. Jesteś źródłem mleka. Nie musisz doić innych! Masz w sobie fontannę, nie szukaj wody z pustym wiadrem. Masz na głowie kosz świeżego chleba, a chodzisz od drzwi do drzwi błagając o okruchy. Pukaj do swoich wewnętrznych drzwi, nie do innych” .

Justyna: – Jedna z dziewczyn powiedziała na warsztacie, że wreszcie czuje się bezpieczna, „Jestem w domu, jestem u siebie”.

Tanna: Bo to jest powrót do Domu Pełnego Obfitości. Pojawia się poczucie ufności. Swoiste połączenie duchową pępowiną z całością Istnienia.

Renata: Chyba ważne jest też, by bez żalu pożegnać się z przeszłością? Z życiem, jakie dotąd prowadziliśmy.

Justyna: Albo pożegnać, albo czerpać z niego. To transformacja. Ludzie w czasie tych przemian mówią np.: „OK., nie chcę już pracować w korporacji, ale zdobyłam w niej umiejętności, które teraz wykorzystam w swojej firmie”. To żegnanie się z poczuciem, że trzeba być podległym, zależnym i lojalnym. To dojrzewanie do tego, że „to ja mogę zarządzać tym, co mam w sobie”. Zwiększa się uważność ludzi na sny, na różne znaki, spotkania.

Renata: Korzystają z tego, co mieli zawsze, ale nie umieli czerpać.

Tanna: Jedna z kobiet, która jest już bardzo niezadowolona z pracy, ale jeszcze się boi to zmienić, miała piękny, metaforyczny sen. Dryfuje po morzu w maleńkiej łupince – jest pośrodku wielkiej pustki. Zależna od prądów, które ją niosą. Nagle, w polu jej widzenia pojawia się na platformie stary, zniszczony drewniany wiatrak. Boi się go. Ale niespodziewanie znajduje się w środku tego wiatraka i czuje się w nim, jak w pięknym domu, w którym niczego jej nie brakuje.

Renata: To jest sen o niej – na zewnątrz wymęczona, spracowana, w zasadzie ruina – a w środku wielkie bogactwo. To piękna metafora duchowej przemiany. Ale co mają zrobić ludzie, którzy nie wiedza, co jest ich powołaniem?

Tanna: Trudno powiedzieć ludziom, co mają robić. Jeśli nie szukają odpowiedzi, to jej nie znajdą. Czasem trzeba jakiegoś kryzysu, jakiegoś przełomu, by poczuć dojmująco, że coś w życiu jest nie tak, że „to nie jest moje”. Drzewo na jałowym gruncie nie urośnie. Rzeka odcięta od źródła usycha. Żeby się dowiedzieć, trzeba wyruszyć w drogę, podjąć praktykę duchową – np. poprzez modlitwę, medytację, czy kontemplację, sztukę walki. Coś do człowieka wtedy zaczyna docierać, otwiera się na prawdę o sobie: „co jest rdzeniem mojej istoty, co mnie motywuje, co budzi mnie do życia, co mnie spełnia i zaspokaja, co daje mi poczucie sensu i radości życia?”.

Renata: Świadkami jakich przemian duchowych jesteście u uczestników i uczestniczek warsztatów Alterkariery?

Tanna: Jeden z mężczyzn był menedżerem w korporacji, teraz jest szkoleniowcem, Poczuł, że uwielbia uczyć. Praktyka duchowa innego uczestnika warsztatów kolidowała zupełnie z jego pracą, czuł się traktowany przedmiotowo, nie mógł się odnaleźć. Zrezygnował i założył własną firmę, w której jest miejsce także na jego pasje, ekologię, troskę o ludzi i o środowisko.

Justyna: Niektórzy chcą zmienić pracę, ale się boją, a i tak zostają zwolnieni. Los jakby podejmuje decyzję za nich, a oni na ogół przyjmują ten prezent z ulgą i z wdzięcznością. Inni sami się zwalniają. Pewna dziewczyna założyła firmę i zajmuje się terapią tańcem. Zbierała się kilka miesięcy i zauważyła, co zaobserwowałam też u innych, że tak, jak w życiu zawodowym ciężko i dużo pracowała, tak też zadaniowo podeszła do rozwoju, czytała dużo książek na temat rozwoju osobistego i chodziła na rozmaite kursy. W końcu dała sobie taki czas, by się rozpaść i ponownie pozbierać. Ale już działa, inwestuje czas i pracę i wie, że pieniądze przyjdą za chwilę. Inna dziewczyna na pierwszych zajęciach powiedziała, że chce zająć się malowaniem, by pod koniec cyklu dojść do tego, że jej powołaniem jest praca z ciałem, joga. Chce z mężem stworzyć dom, w którym ludzie będą mogli robić dobre rzeczy dla siebie, ale w tej chwili założyła firmę rachunkowo-doradczą, bo ma takie wykształcenie i doświadczenie, po to, by zdobyć pieniądze na swój projekt. W związku z tym nie ma napięcia „oj, będę musiała robić coś, czego nie lubię”, tylko pracuje z dobrą energią i radością, że zarabia pieniądze na to, co później chce robić.

 

Renata: Musicie być niezwykle usatysfakcjonowane, gdy widzicie te przemiany w ludziach.

Tanna: W ciągu 7 miesięcy otwieramy po kolei największe ośrodki energetyczne ciała. I kiedy zharmonizują się wszystkie czakry, wtedy rozświetla się taki tęczowy most w kolorach czakr – czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, niebieskim, indygo i fiolecie.To jest most, który łączy pracę nad sobą z nowym, barwniejszym życiem Transformacja uczestników ALTERKARIERY kojarzy się także z przemianą z gąsienicy w motyla. Gąsienica jak wiadomo pełza blisko ziemi. Poczwarka, jako forma przejściowa, z utajonym w kokonie potencjałem, musi się rozpaść, przekształcić się, by w końcu wyłonić się w nowej postaci – pięknego, kolorowego motyla.

Rozmawiała Renata Mazurowska

 

Przewodnik na czas kryzysu:

„W tym co trudne, tkwią przyjazne siły, dłonie, które nas kształtują”

Rainer Maria Rilke

1. Nie poddawaj się lękowi, nie pogrążaj się w przygnębieniu.

2. Odkryj swoje wewnętrzne bogactwo, bo to jest to co naprawdę posiadasz.

3 Poczuj jak chciałabyś wykorzystać swoje talenty, pasje, zainteresowania

5. Stwórz sobie krąg przyjaciół-sprzymierzeńców, którzy pomogą w trudnym czasie;

6. Wsłuchaj się w impulsy płynące z ciała, zaufaj jego najgłębszym potrzebom.

7. Korzystaj w pełni z dobrodziejstwa otaczającej ciebie natury i energii ziemi.

Zanurz się w strumieniu obfitości świata i poczuj jak nurt energii ciebie przenika i wypełnia.

 

Zwrot ku całości

Manifesto – Zwrot ku całości

Kryzys szansą mądrej przemiany

Wierzę, że żyjemy w przełomowym czasie rozwoju ludzkości.

Globalny kryzys ekonomiczny jest potężnym zagrożeniem, a jednocześnie szansą globalnego przełomu w ludzkiej świadomości.
Widzę to tak, że kryzys jest widomym znakiem załamania systemu cywilizacyjnego zbudowanego na błędnym założeniu. Ten błąd to iluzja oddzielenia człowieka od całości istnienia. Ta duchowa rozłąka spowodowała ogromną pustkę, samotność, lęk i tęsknotę, które zaspakajane są przez nadmierna konsumpcję, przez zachłanne pochłanianie ziemi. Człowiek duchowo bezdomny i głodny rozwinął niezwykłą chciwość na wszystko co może wypełnić pustkę i zagłuszyć lęk przed życiem. Życie człowieka stało się jak rzeka odcięta od źródła, usychająca, zasilana ściekami. Życie stało się bardziej strategią przetrwania w obcym, zagrażającym świecie niż prawdziwym, sensownym istnieniem.

Cały świat cierpi z powodu duchowego głodu człowieka. Stworzyliśmy świat podziału i przemocy- walki o strefy wpływów, potężnej ekspansji i eksploatacji wszystkich zasobów.

Zwróciliśmy naszą energię przeciwko życiu na Ziemi.

Ten kryzys może doprowadzić do potężnej katastrofy, jeśli w porę się nie obudzimy ze złudnego snu o naszym władaniu światem.

Wybierzmy życie

Od wielu lat drąży mnie palące pytanie: co możemy zrobić, żeby odwrócić tendencję niszczenia życia na Ziemi. Co zrobić, żeby ludzie wybrali życie?
Jesteśmy w zwrotnym punkcie ewolucji świadomości.
Potrzebny jest zwrot ku Całości – świadomości, że świat jest jednym organizmem, z którym jesteśmy energetycznie i duchowo związani.

Dochodzę do wniosku, że:
Tylko odzyskanie połączenia z Całością Istnienia może ochronić Życie na Ziemi!
Możemy odzyskać utracone ogniwo świadomości i powrócić do polączenia ze Żródlem, zanurzyć się strumieniu obfitość życia i ugasić pragnienie. Możemy powrócic do Domu Pełnego Obfitości, uśmierzyć lęk przed życiem, ukoić ból rozłąki i samotność.
Potrzeba nam ewolucji od Homo Separatus, człowieka oderwanego od
świata do Homo Holos – tego, który potrafi objąć świat czułą świadomością.

Jak wspierać ewolucję od Homo Separatus do Homo Holos

Motto: Ekspansja świadomości zamiast ekspansji przemocy!

Wierzę w to, że ludzie świadomi i światli mają wpływ na zmianę powszechnej świadomości i tym samym wpływ na jakość życia na świecie.
To co mi się pojawiło jako hasło wiodące to:
Przebudzić śpiącą królewnę ludzkiej duchowości pocałunkiem miłości.
Wielka jest dziura w duszy świata i rana w jego sercu. Potrzeba nam wielkiej duchowej siły uzdrawiającej i spajającej, którą jest miłość.
Potrzeba nam mądrej mocy miłości, która jest panaceum na ból pustki i samotności i najlepszym spoiwem scalającym człowieka z Ziemią i Wszechświatem.

Strategia obfitości

Jeden z istotnych kierunków przemiany, to przejście od mentalności niedostatku i braku do mentalności obfitości. Tak aby starczyło miłości i przestrzeni dla wszystkich mieszkańców ziemi. Kiedy ludzie powrócą do świata jako Domu Obfitości, znajdą spokój, poczucie bezpieczeństwa, ukojenie lęku, samotności i tęsknoty. Będą chcieli zadbać o dom całej wspólnoty.
Podobnie jak Clarissa Pinkola Estes wierzę, że jesteśmy stworzeni na te czasy. Pracujemy nad sobą i praktykujemy duchowo, po to, żeby zaprzęgnąć naszą miłość, mądrość i moc w dobrej sprawie.
Możemy zmobilizować nasze siły po to, żeby wyjść naprzeciw duchowym i emocjonalnym potrzebom ludzi takim jak: potrzeby wspólnoty i solidarności, autonomii i wolności, miłości i docenienia życia jako daru, sensu i znaczenia życia, inspiracji, współodczuwania i wsparcia., komunii z wyższą siłą i tajemnicą istnienia, pogodzenia ze śmiercią,
Wierzę, że możemy wspierać następujące tendencje rozwojowe:
od lęku przed niedostatkiem do poczucia pełni i obfitości;
od miłości do mocy i władzy do mocy milości;
od złości i przemocy do twórczych, pełnych pasji działań na rzecz wspólnego dobra;
od rozpaczy, znieczulenia i unikania do spokoju umysłu, uważności i odwagi.
Jedna z konkretnych dróg przemiany jaką możemy zaproponować to ponowne wprowadzenie do naszego życia rytuałów, które pomogą uzyskać wtajemniczenie w naszą prawdziwą tożsamość i wartość życia.
Proponujemy rytuały związane z:
życiem rodzinnym: rodzenie, macierzyństwo, ojcostwo, umieranie, śmierć;
życiem osobistym: podejmowanie nowych ról – stawanie się kobietą, mężczyzną, wojownikiem, twórczynią itp.
naturalnym cyklami Ziemi: pełnia, przesilenie, równonoc i inne;

Zarządzanie kryzysem – szansa dla alternatywnych rozwiązań

Motto: nie możemy podchodzić do problemu z taka samą postawą, która przyczyniła się do jego powstania, A.Einstein

Chcę w skrócie pokazać tylko niektóre spośród licznych możliwości alternatywnych tendencji rozwojowych:
Od nieograniczonego postępu ekonomicznego do zrównoważonego rozwoju;
Od drapieżnej walki o zasoby naturalne do traktowania ziemi jako wspólne dobro dla wszystkich jej mieszkańców;
Od rywalizacji, konkurencji postawy win/loose do współpracy i postawy win/win;
Od polityki hegemonii i konfrontacji do polityki głębokiej demokracji, dialogu i porozumienia;
Od globalnych korporacji do lokalnych, samowystarczalnych
wspólnot;

Alterświat – jaki świat jest możliwy?

Bazuję na nowym paradygmacie świata jako Całości obdarzonej świadomością. Fizyka kwantowa potwierdza wizje mistyków, że świat to jedno gigantyczne pole uniwersalnej energii – niepodzielonej jedności. Człowiek jest tylko jedną z form życia świata jako wielkiego organizmu, w którym wszystko jest ze sobą powiązane i wzajemnie od siebie zależne. Odradza się kultura holistyczna, kultywująca życie jako Całość. Jest to kultura miłości, szacunku, uważności i wspierania życia w całej różnorodności. Życie społeczne opiera się na głębokiej moralności wynikającej z miłości do wszystkich istnień. Jesteśmy połączeni siecią obfitości, w której następuje wymiana dóbr materialnych, intelektualnych, emocjonalnych i duchowych.

Możemy potraktować Kryzys jako Trikstera i Sprzymierzeńca, który wieści śmierć samozwańczego uzurpatora Ego i jego królestwa. Transformacja polega na usunięciu Ego z centrum wszechświata i powołanie na to miejsce świadomości jednoczącej człowieka ze światem. Ego może nadal służyć jako menedżer naszego życia w uzgodnionej rzeczywistości. Jesteśmy jednak w procesie uzgadniania nowej rzeczywistości.

Uwaga:
Zapraszamy do wysłuchania audycji w Klubie Trójki w Programie Trzecim Polskiego Radia, która została wyemitowana w poniedziałek 22 czerwca o godzinie 21:05. Tanna Jakubowicz Mount i Grzegorz Mędza rozmawiali z Dariuszem Bugalskim o kryzysie jako szansie mądrej przemiany cywilizacyjnej – świadomościowej, społecznej, ekonomicznej.
Nagranie audycji znaleźć można na stronie Polskiego Radia Online.

Tanna Jakubowicz Mount

tannasylwetka

Psychoterapeutka, założyła i prowadzi Polskie Forum (dawniej Towarzystwo) Transpersonalne. Była Vice – Przewodniczącą Europejskiego Towarzystwa Transpersonalnego.

W 1997 r. organizowała w Warszawie IV Europejską Konferencję Transpersonalną.

Prowadzi autorską terapię inicjacyjną, warsztaty terapeutyczne „Progi Życia” i treningi edukacyjne „Alterkariera”, komunikacyjne, inicjacyjne: „Kręgi Uzdrawiającej Mocy” integracyjne i antystresowe, oraz budowania zespołu dla firm.

Współpracowała między innymi z firmami ABB, Allianz, L’Oreal, Eriksson, Signal-Iduna.

Publikuje w pismach specjalistycznych i popularnych. Prowadzi też Kręgi Kobiet i Kręgi Starszyzny- Elders for Earth.

Zasiada w Kręgu Starszyzny Kobiet w Polsce. Orędowniczka kultury holistycznej – kultury miłości i szacunku do Życia, Ziemi i Całego Stworzenia  Jej pasją jest uzdrawiane miłością i budzenie ludzi do świadomości wspólnoty istnienia. Prowadzi ceremonie i rytuały inicjacyjne: osobiste, rodzinne i wspólnotowe.

Praktykuje buddyzm zen i ścieżkę szamańską

Doświadczenie zawodowe:

1970-1976

Zakładała i organizowała nowe o ośrodki terapeutyczne np. Ośrodek Terapii i Rozwoju Osobowości w Warszawie.

1976-1977

Staż terapeutyczny w Los Angeles Stany Zjednoczone: Gestalt, Bioenergetyka, Radix i później:

Voice Dialog, POP, uzdrawianie holistyczne i transpersonalne

1981-1982

Praca w charakterze trenera zespołów ośrodków społeczności lokalnych, szkół i innych instytucji w Stanach Zjednoczonych

1982-1993

Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie – trening otwarcia i grupy zaawansowane.

1993-2000

Założyła i prowadziła Polskie Towarzystwo Transpersonalne i Holistyczny Ośrodek Treningowy. Prowadziła staże dla studentów Psychologii, Filozofii, Socjologii, Medycyny, Resocjalizacji itp., oraz dla praktykujących profesjonalistów z zakresu teorii i praktyki różnych szkół terapeutycznych w ramach psychologii Humanistycznej i Transpersonalnej.

1995-1999

Vice Przewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Transpersonalnego.

W 1997 r. organizowała w Warszawie IV Europejską Konferencję Transpersonalną.

W 2001 r. Zakłada Polskie Forum Transpersonalne organizację o strukturze sieci powiązaną z ruchem transpersonalnym na całym świecie. Celem Forum jest prowadzenie psychoterapii obejmującej wymiar duchowy człowieka, oraz łączenie osób, którzy dążą do twórczego współistnienia ludzi różnych kultur, narodowości i tradycji duchowych. Najistotniejszą intencją tej pracy jest sprzyjanie takiej przemianie ludzkiej świadomości, aby duch naszych czasów był duchem pojednania: człowieka z samym sobą, człowieka z ludźmi, człowieka z Ziemią.

1994 – 2014

uczestniczy w europejskich i światowych konferencjach transpersonalnych. Prezentuje swoją koncepcje ewolucji człowieka od stadium Homo Separatus (człowieka oddzielonego) do stadium Homo Holos – człowieka, który obejmuje całość istnienia i wspiera życie w całej różnorodności. Związana z międzynarodową siecią ośrodków holistycznych.

 

Grzegorz Mędza

medzaGrzegorz Mędza pierwszą połowę swojego życia zawodowego spędził w świecie finansów. Blisko 15 lat pracował w firmie Access Sp. z o.o., która najpierw była stowarzyszona z londyńskim bankiem inwestycyjnym N.M.Rothshild & Sons, a następnie zmieniła nazwę na PekaoAccess Sp. z o.o. wchodząc w skład grupy banku Pekao S.A. Grzegorz Mędza był kolejno Dyrektorem, Wiceprezesem Zarządu oraz Prezesem Zarządu firmy. Następnie w latach 2004-05 był Podsekretarzem Stanu ds. Finansowania Infrastruktury i Restrukturyzacji Kolei w Ministerstwie Infrastruktury.

Równolegle systematycznie rozwijał swoje zaintersowania psychologią transpersonalną. Grzegorz Mędza jest od 1996 r. zaangażowany w działalność Polskiego Forum Transpersonalnego. Od 2006 r. jest Partnerem w Telos Partners Sp.  z o.o. oraz pracuje jako doradca strategiczny i executive coach.

W życiu prywatnym Grzegorz Mędza ma żonę i trzy córki oraz jest członkiem zespołu muzycznego Warszawska Jesionka.

Więcej informacji : www.telospartners.pl 

Dagmara Gmitrzak

gmitrzak2Trenerka rozwoju osobistego, socjolog. Ukończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim w tym trzyletnią specjalizację, zakończoną otrzymaniem Certyfikatu: „Pomoc społeczno-terapeutyczna”.

Prowadzi warsztaty dla kobiet oraz dla firm:

 • „Stop dla stresu”,
 • „Sztuka relaksu”,
 • „Droga do pełni- praca z czakrami”,
 • „Kobieta Twórczyni – rozbudzanie energii twórczej”.

Wykorzystuje metody takie jak: relaksacja, wizualizacja, praca z głosem, z
czakrami, joga, techniki oddechowe, taniec żywiołów, Mindfulness- trening
uważności, techniki szamańskie.

Ukończyła liczne warsztaty pracy z ciałem w Polsce, Chorwacji, Hiszpanii i
Portugalii. Ukończyła kurs trenerski Mindfulness(trening uważności,
medytacja Mindfulness)- prowadzony przez Ivana Miltona-psychoterapeutę i
mnicha buddyjskiego z Australii.
Asystentka Tanny Jakubowicz-Mount podczas warsztatów szamańskich. Praktykuje
Reiki oraz hawajską sztukę uzdrawiania Kahi Loa.

Inspiruje ją szamanizm Indian Ameryki Północnej oraz hawajska Huna.
Kocha muzykę i śpiew.
Jest w trakcie trzyletniego szkolenia z Muzykoterapii i Psychodramy.

Zajmuje się również pisaniem. Ukończyła Podyplomowe Dziennikarstwo na UW.
Pisała m.in. dla miesięczników: FOCUS, Feniks, Zdrowie.

Autorka książki: „Techniki relaksu. Jak osiągnąć harmonię ciała i
umysłu”(Hachette Polska)

Kontakt: www.rozwojosobisty.waw.pl 

Ruch transpersonalny w kulturze

Jesteśmy świadkami i uczestnikami kolejnego kryzysu i przełomu: Zmagają się ze sobą dwie potężne siły, dwa porządki świata. Jeden to stary porządek świata podzielonego, opartego na ludzkiej niewiedzy, tyranii, strachu i przemocy. To pole walki o dominację człowieka nad ziemią, o strefy wpływów i rządy dusz. Jego obrazem są okrutne wojny między oprawcami i ofiarami, którzy kolejno zamieniają się rolami. Nowy porządek świata, który wyłania się z tego chaosu, to świat zrównoważenia wartości materialnych i duchowych. Widziany jako jeden organizm, jako mądra i żywa pełnia. To obraz świata scalonego, w którym mądrą siłą spajającą jest miłość – świadomość naszej współzależności, współodczuwania i pojednania.

Szok 11 września pokazał jak dotkliwa jest rana w sercu ludzkości i wielka pustka w jej duszy. I jak mało jest mądrej siły uzdrawiajającej i spajającej świat.

Motto: W życiu potrzebny jest wymiar świętości, żeby człowiek w pełni realizował swoje człowieczeństwo.
Jan Paweł II

Chodzi nam o odrodzenie kultury duchowej na świecie i w każdym człowieku. O to, żeby każdy mógł odnaleźć w sobie wewnętrzne duchowe oparcie- mądrą, uważną, współczującą obecność, która obejmuje wszystkie wymiary naszego człowieczeństwa. Pragniemy, żeby każdy mógł docierać do swojej duchowej istoty, która łączy go z istotą Całości. Duchowość to sedno każdej religii. U podłoża wszystkich religii, czy tradycji duchowych leży to samo wewnętrzne doświadczenie człowieka- uczucie połączenia z czymś większym od nas, co nas przenika i przerasta w nieskończony sposób.

Wszyscy tęsknimy za czymś, co w nas wolne i pełne mocy, co wypełniałoby nasze życie głębokim poczuciem obecności, miłości, sensu i spełnienia. Tymczasem wielu ludzi jest duchowo wyjałowionych, opuszczonych i wyobcowanych. Powiększa się pustka w duszach groźniejsza od dziury ozonowej. Powodowani wielkim niepokojem ludzie chłoną wszystko, co może wypełnić pustkę, zagłuszyć lęk. Z dna rozpaczy i beznadziei pojawia się ten wir ssania, wchłaniania, uzależnienia i ciągłego głodu. Z lęku, poczucia izolacji i zagrożenia rodzi się agresja i przemoc. Pojawia się pytanie: jak żyć, żeby uwolnić się od lęku przed zmianą, przed nieznanym, jak wypełnić pustkę duchową i wyjść z samotności.

Podobnie jak wielu – my też poszukujemy odpowiedzi w budzeniu ludzkiej duchowości. Duchowość rodzi się w sercu człowieka, który otwiera się na siebie i na innych. Jeśli poprzez modlitwę, medytację, czy kontemplację pozwolimy naszemu sercu i umysłowi otwierać się i rozszerzać, to poczujemy, że jesteśmy w stanie objąć innych czułą świadomością i osiągamy niezwykłe doznanie więzi ze wszystkimi żyjącymi istotami. Wtedy w naturalny sposób nasz lęk, osamotnienie i poczucie duchowej pustki zostaną uśmierzone i przekształcone w doświadczenie pojednania ze sobą i ze światem. Stajemy się związani duchowo i organicznie z całością Istnienia i mamy ochotę działać dla dobra całości.
Duchowość to energia miłości, współodczuwania i pojednania- stawania się Jednym.
Duchowość to świadomość całości wypełniona energią miłości!
Nasze sedno to jedno!
W gruncie rzeczy jesteśmy jednym istnieniem doświadczanym na różne sposoby i z różnych punktów widzenia.
Unikalni w swojej inności, tożsami w swojej istocie.

Naszą energią wspieramy następujące trendy przemiany cywilizacyjnej i duchowej:

* Od starego porządku świata podziału i przemocy do nowego porządku świata scalonego.
* Od kultury konsumpcyjnej do kultury holistycznej obrazującej ziemię jako piękną, żywą pełnię.
* Od homo tribus, człowieka plemiennego związanego z jednym terytorium, narodowością, religią do homo holos, człowieka, który świadomością obejmuje całą wspólnotę: ludzką, ziemską, kosmiczną.
* Od polityki ekspansji i konfrontacji do polityki dialogu i pojednania.
* Od nieograniczonego postępu ekonomicznego do zrównoważonego rozwoju.
* Od modelu narzuconego autorytetu, dyscypliny i strachu w edukacji do twórczej współpracy i towarzyszenia uczniowi w podróży poznawczej i egzystencjalnej.
* Od hierarchii pionowej i przedmiotowego traktowania ludzi w menadżmencie do relacji partnerskiej i tworzenia pracownikom optymalnych warunków rozwoju.
* Od patriarchatu i dominacji mężczyn do współtworzenia świata przez kobiety